Özgür Ünüvar Bakiler'den Haberler

Danışmanlarımızdan Dr. Güneş Ünüvar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu, Çalışma Grubu III nezdinde Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü’nün reformu üzerine çalışmalar yapan Akademik Forumu İdari Komitesi'ne seçildi.

2018 yılında kurulan Forum'un amacı, "Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü (ISDS) alanında aktif olan akademisyenlerin Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Çalışma Grubu III’deki (WGIII) tartışmalar nezdinde görüş alışverişinde bulunmak, sorunları ve seçenekleri değerlendirmek, fikir ve çözümleri analiz etmek ve olası reformlar konusunda devam eden tartışmalara yapıcı bir katkıda bulunmaktır" WGIII her yıl Viyana ve New York'ta olmak üzere iki ila üç kez toplanır.

Scroll to Top