Ekibimiz

ORTAK AVUKAT

ORTAK AVUKAT

ORTAK AVUKAT

AVUKAT

DANIŞMAN AVUKAT

DANIŞMAN AVUKAT

YASAL STAJYER

YASAL STAJYER

YASAL STAJYER

Scroll to Top

Selin Şahinkaya  |  Yasal Stajyer

Selin, Haziran 2023’te Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Şu anda, Özgür Ünüvar Bakiler Avukatlık Ortaklığı danışman avukatlarından Okan Özen’in gözetiminde yasal stajını sürdürmektedir.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe

Okan Özen | Avukat

Okan Özen, 2012 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık faaliyetlerini sürdürmekte olup ceza hukuku, bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Okan Özen, yerli ve yabancı müvekkillerimize başta ekonomik suçlar, bilişim suçları, fikri mülkiyet suçları, haksız rekabet suçları olmak üzere çeşitli suçlar yönünden ceza soruşturmalarında ve ceza davalarında avukatlık; kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum danışmanlığı; Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurularda danışmanlık ve avukatlık; bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku, ve çeşitli ticari sözleşmelerde danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. 

Okan Özen ayrıca, 2017 yılından bu yana Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı olarak iş hukuku uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar ve fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında uzman arabulucu sıfatıyla arabuluculuk faaliyetlerini de yürütmektedir.  

Avukat Okan Özen, 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş; önce Hacettepe Üniversitesi’nde bilişim hukuku alanında, ardından da Bilkent Üniversitesi’nde kamu hukuku (ceza hukuku) alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Okan Özen, halihazırda yine Bilkent Üniversitesi’nde kamu hukuku (ceza hukuku) alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe
 • İtalyanca (Orta)

Umay Çakmak  |  Yasal Stajyer

Umay, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Haziran 2023’te mezun olmuştur. Şu anda Özgür Ünüvar Bakiler Avukatlık Ortaklığı’nda yasal stajyer olarak çalışmaktadır.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe

Selin Tüfekçi  |  Yasal Stajyer

Selin, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Ocak 2024’te mezun olmuştur. Şu anda Özgür Ünüvar Bakiler Avukatlık Ortaklığı’nda yasal stajyer olarak çalışmaktadır.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe
 • İspanyolca (Orta)

Barış Seven  |  Avukat

Barış Seven yerli ve yabancı müvekkilerimize hukukun çeşitli alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ağırlıklı olarak ticari davalar ve iş davalarında vekil olarak görev almakla birlikte, ceza davaları ve idari davalarda da yoğun tecrübe sahibidir. Yabancı müvekkillerimize ikamet ve çalışma izinlerinin alınması ve yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması konularında da hizmet vermektedir.

Barış ayrıca Fikri Mülkiyet Hukuku’nda uzmanlaşmıştır. Eser, buluş ve tasarımlar üzerindeki hak sahipliği; fikri mülkiyet haklarının korunması; teknoloji transferi ve lisanslama konularında danışmanlık vermektedir. Marka Vekili olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka, tasarım ve coğrafi işaretlerin tescil ve itiraz işlemlerini de müvekkillerimiz adına doğrudan takip etmektedir.

Barış, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden tam burslu olarak mezun olmuştur. Erasmus bursu ile öğrenim gördüğü Hollanda’da uluslararası kamu hukuku ve insan hakları üzerinde çalışma yapmıştır. Ankara Üniversitesi, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve TürkPatent’in ortaklaşa düzenlediği programı tamamlayarak yüksek lisans derecesi almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (FİSAUM) doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe

Emir Bağış |  Danışman Avukat

Emir Bağış uluslararası tahkim ile DYY ve dış ticaret hukuku alanlarında uzmanlaşmaktadır. Tahkim pratiğinin yanında DYY hukuku, yatırım/ihracat teşvikleri ve DTÖ hukuku alanlarında danışmanlık vermektedir.

Emir Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Karşılaştırmalı ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm alanındaki yüksek lisansını Londra Queen Mary Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Türk heyetinde hukuk uzmanı olarak 30’dan fazla ülke ile Uluslararası Yatırım Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde müzakereci olarak yer almıştır. New York, Colombia Üniversitesi ile Almanya Köln Üniversitesi Uluslararası Yatırım Tahkimi ve ileri ICSID tahkimi programlarından ve DTÖ ile JVI’dan DTÖ eğitim sertifikaları bulunmaktadır.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe
 • Fransızca (Orta)

Güneş Ünüvar  |  Danışman Avukat

Güneş Ünüvar, uluslararası uyuşmazlık çözümü ve özellikle yatırım anlaşması tahkimi konularında uzmanlığa sahiptir. Farklı sektörlerdeki müvekkillerine, uluslararası kamu hukukuna ilişkin çeşitli çekişmeli/çekişmesiz meselelerde danışmanlık yapmaktadır.

Güneş, Şubat 2021 itibarıyla Lüksemburg'da yer alan Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law'da Kıdemli Araştırma Görevlisi ve Özgür Ünüvar Bakiler’de Danışman olarak görev yapmaktadır. 2017-2021 yılları arasında İCourts'ta Carlsberg Foundation Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve Kopenhag Üniversitesi, Uppsala Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi'nde ekonomi hukuku ve anayasa hukuku üzerine bir dizi ders vermiştir. Yatırımcı-Devlet ihtilafları konusunda geniş bilgi ve tecrübeye sahip olan Güneş, taraf vekili ve danışman olarak çeşitli davalarda görev almıştır. Şu anda UNCITRAL himayesinde yatırımcı-Devlet uyuşmazlık çözümü reformunu ele alan III. Çalışma Grubu toplantıları için oluşturulan Akademik Forum’un üyesidir. Daha önce Brüksel'deki Enerji Şartı Sekreteryası’nda ve New York’taki Columbia Hukuk Fakültesi'nde Misafir Araştırmacı pozisyonlarında bulunmuştur.

Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doktora unvanını almıştır. Yüksek lisans eğitimini Brüksel Vrije Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü’nde (IES), lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe
 • Fransızca (Orta)

Önder Kutay Şeker  | Ortak Avukat

Önder Kutay Şeker bilişim hukuku ve vergi hukuku alanlarında uzmanlığa sahiptir. Müvekkillerimize bilişim suçları, kişisel verilerin korunması ve teknolojik ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelere ilişkin olarak danışmanlık vermekte ve ilgili davalarda müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Önder Kutay Şeker ayrıca Türk vergi hukuku uygulamaları kapsamında her türlü idari ve cezai uyuşmazlıkta müvekkillerimizi temsil etmekte ve yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketleri dahil olmak üzere çok sayıda şirkete vergi hukuku alanında danışmanlık vermektedir.

Önder Kutay Şeker Tilburg Üniversitesi'nde teknoloji hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır (LL.M.). Bilişim Suçları ve Vergi Yargılamaları alanlarında yayımlanmış akademik makaleleri bulunmaktadır.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe
 • Almanca (Orta)

Yunus Emre Bakiler  |  Ortak Avukat

Yunus Emre hem Türkiye’de Ankara Barosu’na, hem de İngiltere’de İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti’ne kayıtlı bir avukattır. Birleşme ve devralmalar, şirketler hukuku ve uyuşmazlık çözümü alanlarında uzmanlaşmıştır. Potansiyel yatırımcılara Türkiye’deki ve yurtdışındaki yatırımlarının yapılandırılması ve yerel hukuka uyum konusunda danışmanlık vermekte ve özellikle start-up şirketleri üzerinde çalışmaktadır. Şirketler hukuku uyuşmazlıkları ve ticarî uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda müvekkillerimizi mahkemeler ve uluslararası tahkim yargılamalarında temsil etmektedir. Yunus Emre, ayrıca, müvekkillerimize FCPA ve UKBA gibi ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatına uyum konusunda destek vermekte, özel eğitim programları ve çözüm hizmetleri sunmaktadır.

Yunus Emre, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Aberdeen Üniversitesi’nde uluslararası ticaret hukuku üzerine hukuk yüksek lisansı yapmıştır (dereceyle). Birleşik Hakemler Kurulu’na (Chartered Institute of Arbitrators) üye (Associate) olarak kayıtlıdır ve Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyesidir. Muhtelif sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almaktadır.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe

Erman Özgür  |  Ortak Avukat

Erman Özgür uluslararası tahkim ve enerji hukuku alanlarında uzmanlaşmaktadır. Müvekkillerini sözleşmelerden doğan uluslararası uyuşmazlıklarda ve uluslararası yatırım anlaşmaları altında görülen yatırım tahkimi uyuşmazlıklarında temsil etmekte ve uluslararası kamu hukuku, enerji piyasası düzenlemeleri ve petrol & doğalgaz sözleşmeleri özelinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Erman, Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi'nde (EDAC) hakem olarak kayıtlıdır. Ulusal veya uluslararası tahkim yargılamalarında hakem veya hakem heyeti sekreti olarak görev alabilmektedir. Erman ayrıca yabancı mahkeme ve hakem heyeti kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi aşamalarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Şirketlere yabancı piyasalar ve Türkiye’de pazar ve yerel içerik araştırması, iş geliştirme ve sözleşme müzakereleri konularında destek vermektedir.

Erman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Yüksek lisansını ve uluslararası yatırım tahkimi üzerine olan doktorasını sırasıyla Edinburgh Üniversitesi’nde (dereceyle) ve Dundee Üniversitesi’ne bağlı olan Enerji, Petrol ve Maden Hukuku & Politikası Merkezi’nde (CEPMLP’de) (CEPMLP doktora programı bursiyeri olarak) tamamlamıştır. Helsinki Üniversitesi nezdinde faaliyet gösteren Erik Castrén Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü’nde ve Brüksel’deki Enerji Şartı Sekreterliği’nde uluslararası kamu hukuku üzerine Araştırma Burslarını tamamlamıştır. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde ve TOBB ETÜ’de düzenli olarak uluslararası yatırım hukuku & tahkimi ve enerji hukuku & politikası dersleri vermektedir. Erman Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyesidir.

Diller:

 • İngilizce
 • Türkçe
 • İspanyolca (Orta)