YASAL UYARILAR VE KULLANIM KOŞULLARI

 
İnternet Sitemiz

İnternet sitemizde yer alan bilgiler 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece avukatık ortaklığımızın mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerimizi bilgilendirmek ve meslekî makalelerimizi ve bilimsel çalışmalarımızı yayımlamak amacı taşımaktadır. İnternet sitemize giriş yapmanız ile içerik, çalışma ve makalelerimizi incelemeniz avukatlık ortaklığımız ile, veya herhangi bir avukatımız ile sizin aranızda bir avukat – müvekkil ilişkisi oluşturmaz.

 

İnternet sitemizde yer alan bilgiler, yürürlükteki mevzuatın veya uygulanabilir yargı kararlarının değişmesi sonucu güncelliğini yitirebilir ve yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. İnternet sitesindeki içerikler ile ilgili olarak avukatlık ortaklığımızın ve/veya avukatlarımızın üçüncü herhangi bir kişiye karşı bir özen veya sadakat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sebeple avukatlık ortaklığımız, internet sitemizde yer alan bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

 

Articles and research on our website, prepared for information purposes only, only reflect the personal thoughts and evaluations of our attorneys as of the date of their publication.  The application of legal rules may change, in part or in full, due to their interpretations by executive and judicial bodies, as well as by the set of facts that are exclusive to each case. Therefore, our attorneys’ conclusions over the various articles and publications on our website might also be subject to change and reevaluation.

 

Bu sitedeki tüm bilgi, dosya ve görsellerin fikrî mülkiyet hakları avukatlık ortaklığımıza aittir ve avukatlık ortaklığımızın önceden vereceği açık ve yazılı muvafakati olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

 

Avukatlık ortaklığımız tarafından önceden, açık ve yazılı muvafakat verilmedikçe internet sitemizde veya internet sitemize link yaratılamaz. Her şekil ve şartta, avukatlık ortaklığımız, internet sitemizin bağlantı adresini ihtiva eden diğer internet sitelerinin içerikleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve söz konusu üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan beyan ve görüşleri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak onaylamamaktadır.

 

E-Posta Yazışmalarımız

Avukatlık ortaklığımızın e-posta yazışmaları, her zaman “oublegal.com” uzantılı e-posta adreslerinden yapılmaktadır. Avukatlık ortaklığımız ismi ile beklenmedik bir e-posta aldıysanız, e-posta uzantısını ve gönderen ismini kontrol etmenizi, her şekilde bizlerle temasa geçerek e-postanın bizler tarafından gönderildiğini teyit etmenizi rica ederiz. Kötü niyetli üçüncü kişiler için e-posta taklidi (spoofing) yaygın bir dolandırıcılık yöntemidir. Sahtekarlık ihtiva eden bir e-posta aldığınızı düşünüyorsanız doğrudan doğruya avukatlık ortaklığımız ile temasa geçiniz.

 

Yaptığımız yazışmalar (ekleri dahil) gizli, özel ve/veya imtiyazlı bilgiler içerebilir. Bu bilgi, e-postada belirtilen kişi ya da kuruluşun kullanımı içindir. Mesajlarımızın hedeflenen alıcısı değilseniz, lütfen göndereni derhal bilgilendirin, mesajı ve eklerini silin. İlgili mesajın ya da herhangi bir ekinin, bir alıcı tarafından veya amaçlanan alıcı dışındaki bir kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir şekilde açıklanması, çoğaltılması, dağıtılması veya başka şekilde kullanılması yasaktır.

 

İş ve İstihdam Olanakları ile İş Başvuruları

Avukatlık ortaklığımızın işe alım süreçleri, her zaman (i) bulunduğunuz internet sitesinin ‘Kariyer’ sayfasından ve (ii) avukatlık ortaklığımız tarafından yönetilen sosyal medya sayfalarından duyurulmaktadır. Bu kanallar dışında avukatlık ortaklığımız özellikle yetkilendirilmemiş üçüncü kişiler eli ile iş ve istihdam duyurusunda bulunmamaktadır. Her şekil ve şartta avukatlık ortaklığımız bünyesindeki iş imkânlarına başvuru ücretsizdir. Yukarıda belirtilen kanallar dışında bir iş ilanı ile karşılaşmanız, veya sizden avukatlık ortaklığımıza başvurunuz için herhangi bir şekilde para veya sair menfaat talep edilmesi halinde lütfen dikkate almayınız ve avukatlık ortaklığımıza bilgi veriniz.

 

İngiliz Hukuku Hizmetileri ile İlgili Zorunlu Yasal Uyarı

Özgür Ünüvar Bakiler Avukatlık Ortaklığı (kayıtlı adı ile ‘Özgür Bakiler Avukatlık Ortaklığı’) Ankara Barosu’na 37 Sicil Numarası ile kayıtlı bir avukatlık ortaklığı ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre Türkiye’de kurulu ve faaliyet gösteren bir tüzel kişiliktir. Ortaklık, İngiltere Avukatlar Sicili’ne (Solicitors’ Register) 8001008 SRA Numarası ile kayıtlıdır, ancak ayrıca ve bireysel olarak İngiltere Avukatlık Düzenleyici Kurumu (Solicitors Regulation Authority) tarafından denetlenmemektedir. Bu durum ortaklığın tabi olduğu avukatlık kural ve yükümlülüklei ile birlikte, ortaklığın İngiliz hukuku kapsamında sunabileceği hizmetleri sınırlamaktadır. İlave bilgi için avukatlık ortaklığımız ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Scroll to Top