Akademi ile sürekli olarak etkileşim içerisindeyiz. Doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası kamu hukukunun hem teorik hem de pratik yönleri üzerine araştırmalar ve yayınlar yapıyoruz.

YAYINLAR

Yatırım Mahkemesi Hakimleri ve "Bağımsız Mahkemeye Erişim Hakkı": AB Serbest Ticaret Anlaşmalarındaki Nitelik ve Etik Kurallarının 1/17 Sayılı Görüş Işığında Değerlendirilmesi

Bu Makale, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından yayınlanan 1/17 sayılı Görüşün genellikle gözden kaçan bir yönü olan yeni CETA hakimlerinin etik ve niteliklerini incelemektedir. Bu husus, Belçika'nın ABAD'dan görüş talep etmesi bağlamında ek bir endişe kaynağı olarak gündeme getirildi. Daha spesifik olarak…

YAYINLAR

Uzman Tanıklar: Yatırım Tahkimi

Bu makalenin konusunu yatırım anlaşması tahkiminde tarafların ve hakem heyetlerinin uzman ataması hakkındaki yol gösterici ilkeler oluşturmaktadır. Bu makalede, tanık delilinin kullanımı, bunun normatif ve pratik önemi, ve tahkim yargılamasında hakem heyetlerinin uzman görüşlerini nasıl değerlendirdiğini ve yorumladığını incelenmiştir.

YAYINLAR

Permanent Investment Courts: The European Experiment (European Yearbook of International Economic Law)

Avrupa Uluslararası Ekonomik Hukuk Yıllığı'nın bu özel sayısı, yatırım mahkemeleriyle bağlantılı fırsatlara ve zorluklara odaklanmaktadır. Daimi yatırım mahkemelerinin kurulması ilk olarak birkaç on yıl önce önerildi, ancak bu tekliflerin uygulanması...

YAYINLAR

AB'nin "yeni akım" ticaret anlaşmalarında yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümlerinin şeffaflık ve katılımcılık açısından incelenmesi

Bu makale, yeni AB Serbest Ticaret Anlaşmalarındaki yatırım başlıklarını şeffaflık perspektifinden incelemektedir. Makale, yeni antlaşmalarda yer alan uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının öncekilere göre yeterince katılımcı ve daha şeffaf olduğu iddialarını...

YAYINLAR

Can host countries have legitimate expectations?

The concept of “legitimate expectations” was introduced into the legal relations between foreign investors and host country governments to denote that the latter cannot act contrary to certain expectations they have set in the past..

YAYINLAR

A Note on Charanne and Construction v Spain: A Return to Cautious Interpretation of Legitimate Expectations?

In its Final Award of 21 January 2016, the Tribunal consisting of Alexis Mourre, Guido Santiago Tawil and Claus von Wobeser dismissed the Claimant investors’ indirect expropriation and fair and equitable treatment (FET) claims under the Energy Charter Treaty (ECT) in Charanne and Construction Investments v Spain (Charanne)..

YAYINLAR

In Search of Consistency and Fairness in Investor-State Arbitration: An 'Institutional' Approach to Interpreting the Doctrine of Legitimate Expectations

This paper attempts to explain issues of fairness and inconsistency in investor-state arbitration with the New Institutional Economics (NIE) framework. It argues that the NIE relates to international investment regime in two ways..

YAYINLAR

Review of the Energy Charter Treaty (ECT) Implementation in Selected Areas: Analysis on Issues Related to Competition Under the Energy Charter Treaty

Following the introduction of competition in network energy industries of some Contracting Parties to the Energy Charter Treaty (ECT), in addition to investment protection challenges, foreign investors may today face barriers to competition arising out of uncommon norms and standards..

YAYINLAR

Taxation of Foreign Investments under International Law: Article 21 of the Energy Charter Treaty in Context

Taxation of foreign investments is a key regulatory exercise in every sovereign State. Inasmuch as it is not designed to effect a dispossession outside the normative constraints and practices of the taxing powers, the right to tax foreign investments is also a legitimate regulatory exercise…

Scroll to Top