FDI Update ile, güncel mevzuat, uluslararası tahkim davaları ve icra kararları hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca, yabancı pazarları hedefleyen yatırımcılara rehberlik etmek amacıyla Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT'den haber ve içerik paylaşıyoruz.

FDI UPDATE

Türkiye'nin Taraf Olduğu Karşılıklı Yatırım Anlaşmaları: 2020 – 2022 Arasındaki Gelişmeler

Şubat 2022'de, TBMM, Belarus ile Türkiye arasında imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasını onayladı. Bu anlaşma, Gürcistan ile 2016 yılında imzalanan ve Haziran 2021'de yürürlüğe giren YKTKA'dan beri Türkiye tarafından onaylanan ilk YKTKA oldu. 2020 yılında ise Çin, Özbekistan, Cibuti, Zambiya, Kırgızistan ve Karadağ ile imzalanan YKTKA'lar yürürlüğe girmişti.

 

Bu yazıda, bazı önemli fark ve benzerlikleri ortaya koymak amacıyla söz konusu YKTKA’ların temel özelliklerini karşılaştıracağız.

FDI UPDATE

Çevrimiçi Pazaryeri Satışlarında Sorumluluk: Çiçeksepeti Kararı

Yargıtay'ın Çiçeksepeti isimli çevirimiçi pazaryeri üzerinden verilen bir siparişten doğan tüketici uyuşmazlığı hakkında yakın tarihte vermiş olduğu karar üzerine düşünceler.

FDI UPDATE

Türk Enerji Mevzuatında Yaşanan Gelişmeler: 2021 Yılının Özeti

2021 yılında Türk enerji mevzuatında bazı önemli gelişmeler yaşandı. Yılın bu ilk bilgi notu ile, enerji piyasasındaki yeni yönetmeliklerin ve yapılan değişikliklerin kısa bir özetini paylaşıyoruz.

FDI UPDATE

Yenilenebilir Enerjili Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yeni Destek Fiyatları Belirlendi

Haziran 2021 sonrası işletmeye alınan yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim tesisleri için sabit fiyat garantilerini ve sürelerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

FDI UPDATE

Enerji Piyasası Mevzuatında Değişiklikler Yapan 7257 Sayılı Kanun Yayımlandı

7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FDI UPDATE

Yeni ICC Tahkim Kuralları 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giriyor

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), güncellenmiş ve geliştirilmiş tahkim kurallarının taslağını Kasım 2020’de yayınladı.

FDI UPDATE

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe YEKA’lar: Mevzuata İlişkin Kısa Bir Giriş

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırmak ve yerel üretim ve teknoloji kullanımını teşvik etmek amacıyla 2016 yılından itibaren YEKA adı verilen yeni bir enerji yatırımı modeli uygulamaya geçirildi.

FDI UPDATE

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Nisan 2020’de “COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Alınabilecek Önlemler Hakkında Kılavuz Notunu” Yayınladı

COVID-19 salgını hem sosyal hem de ekonomik olarak kapsamlı etkiler yarattı. Salgının yayılmasına karşı alınan halk sağlığı önlemleri ve güvenlik kaygıları dünya genelinde hukuki süreçlerin de aksamasına yol açtı.

FDI UPDATE

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Tarife Garantisi Programları (II): İspanya Davalarında Haklı Beklentiler ve Tazminat Hesaplamaları

Serinin bu ikinci makalesinde, tahkim heyetlerinin zararların hesaplanması üzerine çıkarımlarını inceliyoruz.

FDI UPDATE

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Tarife Garantisi Programları (I): 2019’da Sonuçlanan Yatırım Tahkimi Davaları

Tarife Garantisi (feed-in tariff - “FIT”), son yirmi yıl süresinde Avrupa’da tartışmalı bir devlet politikası halini almış; İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’ne karşı önemli sayıda yatırım tahkimi davaları açılmasına sebep olmuştur.

FDI UPDATE

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 9 Temmuz 2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

FDI UPDATE

Yatırımcı-Devlet Arası İhtilaf Çözümlerinde Reform: UNCITRAL Çalışma Grubu III ve Ötesine Dair Düşünceler

Uluslararası yatırım hukuku (IIL - International Investment Law) bir yol ayrımında. Şimdiye kadar varlığı neredeyse hiç bilinmeyen, müphem bir hukuk dalı olan uluslararası yatırım hukuku 1990’lar ve sonrasında yabancı yatırımcıların ev sahibi devletler aleyhine açmış oldukları yatırımcı – devlet ihtilafları ile su yüzüne çıkmıştır.

Scroll to Top